Pięcioletni przegląd techniczny budynku

Plewiska mieszkanie z ogródkiem Poznań Plewiska Domy i mieszkania z ogródkiem Poznań Plewiska, na sprzedaż od dewelo

Prawo budowlane nałożyło na każdego właściciela bądź zarządcę nieruchomości obowiązek dokonywania przeglądów budowlanych. Dlaczego jest to ważne? Przede wszystkim bez obowiązkowych przeglądów nie każdy właściciel mógłby regularnie sprawdzać stan techniczny budynku. Z czasem mogłoby dojść do powstania usterek, niebezpiecznych dla zdrowia a nawet życia mieszkańców. Zgodnie z prawem, ocena stanu technicznego odbywa się co roku oraz co pięć lat. Na czym polega przegląd pięcioletni? Sprawdzany jest ogólny stan techniczny budynku oraz możliwość jego dalszego użytkowania. Fachowcy oceniają również instalacje gazową pod kątem jej szczelności. Ocenie podlega także wartość estetyczna budynku. Co się dzieje w momencie wykrycia nieprawidłowości? Właściciel lub zarządca ma obowiązek ich naprawy. Pod koniec każdego przeglądu sporządzany jest raport, w którym widnieją wszystkie informacje odnośnie przeprowadzonej oceny stanu technicznego. Widnieje również zapis o wszelkich usterkach oraz terminie ich naprawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *