Kiedy wykonuje się półroczne przeglądy budowlane?

W większości obiektów budowlanych obowiązują coroczne oraz pięcioletnie przeglądy budowlane. W niektórych przypadkach taka ocena stanu technicznego dokonywana jest co pół roku. Dotyczy to wszystkich tych nieruchomości, których powierzchnia zabudowy jest większa niż 2000 m2 lub pozostałych budynków, w których powierzchnia dachu wynosi co najmniej 1000 m2. Kontrole przeprowadzane są zazwyczaj do 30-stego listopada oraz najpóźniej do końca maja. W trakcie przeglądu sprawdzana jest konstrukcja budynku oraz elementy, które narażone są na działanie niszczących czynników atmosferycznych. Szczegółowej ocenie podlega także wszelka instalacja gazowa oraz urządzenia, które służą ochronie środowiska. Przed przeprowadzeniem takiego przeglądu budowlanego, upoważniona osoba musi powiadomić nadzór budowlany o terminie jego wykonania. Każdy zarządca lub właściciel danego obiektu odpowiada przed nadzorem budowlanym nad terminowością wykonania kontroli stanu technicznego.

Co trzeba wiedzieć o przeglądach budowlanych?

bahco.net.pl Laminaty HPL firmy oberflex z wartwą dekoracyjną

Oddanie budynku do użytkowania w dalszym ciągu wiąże się z wieloma formalnościami. Nie wystarczy jedynie okazjonalnie naprawiać usterki, wówczas gdy jest to konieczne. Każda nieruchomość posiada książkę obiektu budowlanego, w której zawarta jest cała historia budynku od momentu jego wzniesienia. W tym dokumencie znajdują się także informacje o przeglądach budowlanych. Do czego one służą? Przede wszystkim do oceny stanu technicznego nieruchomości. Przeglądy budowlane muszą odbywać się regularnie, w stałych odstępach czasu – raz w roku, a także co pięć lat. Taka systematyczna kontrola sprawia, że wszelkie nieprawidłowości mogą być odpowiednio wcześnie wykryte. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo mieszkających w budynku osób. Okresowa ocena stanu technicznego obejmuje przede wszystkim sprawdzenie wszystkich instalacji, kondygnacji czy ścian. Ocenia się pokrycia dachu, sprawność piorunochronu oraz ogólny wygląd nieruchomości. Każda z tych czynności wykonywana jest przez specjalistów, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.